(057) 719-39-73, (067) 577-77-52,
(093) 847-27-52, (050) 577-77-52,
c 9.00 20.00

  MINERVA Kid

1803 .

  MINERVA MAX10M

1999 .

MINERVA MAX10M

12
0 4
0 5
  MINERVA CLASSIC

2389 .

MINERVA CLASSIC


12
0 4
-  5
4

NEW!

  MINERVA M82V

2772 .

MINERVA M82V0 4
5
8
  MINERVA M21K

2779 .

MINERVA M21K

4
5
21
-
  MINERVA B21

2939 .

  TOYOTA  FSR 21

2959 .

TOYOTA FSR 21

-
- 21
-
-
  TOYOTA  JFS 18

2959 .